خازن مطلب ویژه

خازن وسیله ای برای ذخیره بار الکتریک است.

 

محتوای بیشتر در این بخش: « بطری لیدن خازن »

مطالب مرتبط با: خازن

Search