اثر لختی در قطعات دومینو

قطعات دومینو را به صورت برجی روی هم می چینیم. وقتی به سرعت به یکی از آنها ضربه بزنیم چه روی می دهد؟

مطالب مرتبط با: قانون اول نیوتن

Search