سفر به ماه مطلب ویژه

ژول ورن قبل از عصر فضا و فضاپیما طرحی را ارایه داد که بر اساس آن، انسان با شلیک توپ بزرگ به ماه فرستاده شود، آیا این طرح امکان پذیر است؟

 

مطالب مرتبط با: قانون دوم نیوتن

Search