محاسبه سرعت توپ گلف مطلب ویژه

اگر به توپ گلف ضربه ای بزنیم سرعت توپ در لحظه جدا شدن از چوب گلف چقدر است؟

 

محتوای بیشتر در این بخش: محاسبه نیروی ترمز »

مطالب مرتبط با: تکانه و قانون دوم نیوتن

Search