دستگاه مختصات

چگونه می توان مکان یک جسم را مشخص نمود؟

 

محتوای بیشتر در این بخش: « کمیت نرده ای و برداری محور مختصات »

مطالب مرتبط با: مکان و جابه جایی

Search