مکان یک قایق غرق شده

اگر قایقی در دریا باشد با چند عدد می توان مکان آن را مشخص نمود؟

 

محتوای بیشتر در این بخش: « محور مختصات بردار مکان »

مطالب مرتبط با: مکان و جابه جایی

Search