بردار مکان مطلب ویژه

بردار مکان چگونه تعریف می شود؟

 

محتوای بیشتر در این بخش: « مکان یک قایق غرق شده مسیر حرکت »

مطالب مرتبط با: مکان و جابه جایی

Search