سرعت متوسط مطلب ویژه

بردار مکان چیست؟

چگونه به کمک بردار مکان می توان سرعت متوسط را حساب کرد؟

محتوای بیشتر در این بخش: « تندی سنج و تندی لحظه ای تندی ثابت »

مطالب مرتبط با: تندی و سرعت

Search