صفر تا صد خودرو مطلب ویژه

وقتی می گویند صفر تا صد خودرویی 11/9 ثانیه است، این به چه معنی است و چه ویژگی از خودرو را نشان می دهد؟

 

مطالب مرتبط با: شتاب

Search