آزمایش گالیله در بالای برج پیزا مطلب ویژه

اگر دو توپ سبک و سنگین را همزمان از یک بلندی رها کنیم کدامیک زودتر به زمین می رسند؟

 

محتوای بیشتر در این بخش: سقوط ساچمه و کاغذ »

مطالب مرتبط با: سقوط آزاد

Search