تحلیل نمودارهای حرکت سقوط آزاد

اگر جسمی را رو به بالا پرتاب کنیم نمودارهای مکان_زمان، سرعت_زمان و شتاب_زمان آن به چه شکل است؟

 

مطالب مرتبط با: سقوط آزاد

Search