سرعت فرد روی پله برقی

اگر فردی روی پله برقی متحرک قدم بزند و بالا برود سرعت او نسبت به پله ساکن چگونه بدست می آید؟

 

مطالب مرتبط با: حرکت نسبی

Search