میدان مغناطیسی

 

لینک استفاده در شبکه مجازی: http://physik.ir/p2/3/2/index.html

 

چند نکته در مورد این صفحه:

1- به دو صورت می توانید به مطالب دسترسی داشته باشید. یکی بر اساس کتاب درسی آموزش و پرورش (با کلیک روی لوگوی کتاب آبی) و دیگری مطالب تکمیلی که به کتاب درسی اضافه شده است (با کلیک روی لوگوی کتاب رنگی).

2- شما می توانید با هر مرورگری این مطالب را ببینید. مرورگرهای مناسب به ترتیب Safari , Chrome , FireFox ...

3- با کلیک روی صفحه (یا لمس آن) وقفه (pause) ایجاد می شود و با کلیک (یا لمس) مجدد play می شود.

4- امکان جستجوی متن در قسمت search (بالا سمت راست) وجود دارد.

5- با کلیک روی marker tools (بالا سمت چپ) می توانید به ابزارهای نوشتن (با موس، قلم یا انگشت) دسترسی پیدا کنید.

6- با کلیک روی ابزارهای پایین صفحه می توانید به صفحات قبل و بعد و همچنین فعال و غیر فعال کردن صدا، نمایش تمام صفحه (Fullscreen) دسترسی داشته باشید. البته برای تمام صفحه دیدن مطالب می توان از کلید Ctrl_F استفاده نمود.

7- هرگاه صفحه ای را ببندید و پس از مدتی دو باره وارد آن مطلب شوید، آنگاه پیامی داده می شود که شما را دعوت به دیدن ادامه مطلبی قبلی می کند. اگر شما NO را کلیک کنید، از ابتدای آن مطلب شروع می شود.

 

Search