مجید محسنی

مجید محسنی

یکشنبه, 16 شهریور 1399 10:49

درسنامه بار الکتریکی

 

لینک استفاده در شبکه مجازی: http://www.physik.ir/p2/1/1/index.html

یکشنبه, 16 شهریور 1399 10:41

مقدمه ای بر بار الکتریکی

 

لینک استفاده در شبکه مجازی:  http://physik.ir/p2/1/0/index.html

دوشنبه, 18 فروردين 1399 08:35

سرعت موشک نسبت به زمین

اگر موشک قاره پیما را به سمت شرق پرتاب کنیم سرعتش نسبت به زمین بیشتر خواهد بود یا اگر آن را به سمت غرب پرتاب کنیم؟

 

دوشنبه, 18 فروردين 1399 08:34

سرعت قایق در آب جاری

اگر قایق در آب رودخانه حرکت کند سرعت آن را چگونه می توان بدست آورد؟

 

دوشنبه, 18 فروردين 1399 08:34

سرعت یک خودرو نسبت به ناظر متحرک

سرعت یک خودرو نسبت به خودروی دیگر را چگونه می تواند بدست آورد؟

 

دوشنبه, 18 فروردين 1399 08:34

سرعت فرد روی پله برقی

اگر فردی روی پله برقی متحرک قدم بزند و بالا برود سرعت او نسبت به پله ساکن چگونه بدست می آید؟

 

دوشنبه, 18 فروردين 1399 08:33

سرعت نسبی قطار

چرا حرکت نسبی است؟

 

صفحه2 از31

Search