مجید محسنی

مجید محسنی

یکشنبه, 17 فروردين 1399 12:53

کهربا و الکتریسیته

اولین مشاهدات آثار الکتریسیته به چه زمانی بر می گردد؟

 

یکشنبه, 17 فروردين 1399 12:52

مروری بر تاریخچه الکتریسیته

دانش امروژی ما از الکتریسیته چگونه شکل گرفت.

 

یکشنبه, 17 فروردين 1399 12:40

الکتریسیته در اطراف ما

ما در زندگی روزمره با پدیده های مرتبط با الکتریسیته ساکن مواجه هستیم.

 

صفحه31 از31

Search